Osio 3. Osaamisen arviointi

Aloita tutustumalla alakohtien 3.1, 3.2 ja 3.3 tavoitteisiin. Perehdy seuraavaksi tavoitteiden saavuttamista tukevaan aineistoon. Valmistaudu verkkokeskusteluun tekemällä oppimistehtävät. Osallistu lopuksi verkkokeskusteluun kouluttajan ohjeiden mukaisesti.

 

Tavoitteet

3.1 Näin onnistun arvioijana

  • Työpaikkaohjaaja tietää arvioijan tehtävät ja ymmärtää arvioinnin merkityksen.

3.2 Osaamisen arviointi

  • Työpaikkaohjaaja tietää, miten osaamisen arviointi tehdään yhdessä opettajan kanssa tutkinnon perusteiden mukaisesti.

3.3 Arvioinnista päättäminen

  • Työpaikkaohjaaja tietää, miten arviointipäätös tehdään. Työpaikkaohjaaja ymmärtää miten arviointikeskustelua ja opiskelijan itsearviointia voidaan käyttää elinikäisen oppimisen tukena ja mikä on avoimen arvioinnin merkitys.

 

Aineisto

Alla linkit aineistoihin. Mikäli jokin linkki ei toimi, vaihda toiseen selaimeen ( Firefox, Explorer, Google Chrome tmv.):

3.1. Näin onnistun arvioijana

3.2 Osaamisen arviointi (näyttö)

3.3 Arvioinnista päättäminen ​​

 

Oppimistehtävä

Tehtävä 3.1:

  • Pohdi, minkälainen olet osaamisen arvioijana (näyttötilanne). Mitkä ovat vahvuutesi ja kehittämiskohteesi arvioijana? 
  • Kirjaa ylös 1-3 vahvuuttasi ja 1-3 kehittämiskohdettasi. 

Tehtävä 3.2:

  • Keskustele työyhteisösi ja opettajan kanssa miten osaamisen arviointi (näyttö) käytännössä toteutetaan, ketkä siihen osallistuvat ja miten arviointi dokumentoidaan. 
  • Kirjaa ylös havaintosi.

Tehtävä 3.3:

  • Katso videot (aineisto 3.3) ja valitse puheenvuoroista sinua eniten koskettanut asia.
  • Kirjaa ylös mikä videoiden puheenvuoroista kosketti sinua eniten ja miksi.​​

Osallistu verkkokeskusteluun kouluttajan ohjeen mukaisesti. ​​

 

Palaa koulutuksen alkuun tästä.