Osio 3. Osaamisen arviointi

 

 

 • Aloita tutustumalla tavoitteisiin 3.1-3.3.
 • Perehdy tavoitteiden saavuttamista tukevaan aineistoon.
 • Valmistaudu verkkokeskusteluun tekemällä oppimistehtävät.
 • Osallistu lopuksi verkkokeskusteluun kouluttajan ohjeiden mukaisesti.

Tavoitteet

3.1 Näin onnistun arvioijana

 • Työpaikkaohjaaja tietää arvioijan tehtävät ja ymmärtää arvioinnin merkityksen.

3.2 Osaamisen arviointi

 • Työpaikkaohjaaja tietää, miten osaamisen arviointi tehdään yhdessä opettajan kanssa tutkinnon perusteiden mukaisesti.

3.3 Arvioinnista päättäminen

 • Työpaikkaohjaaja tietää, miten arviointipäätös tehdään.
 • Työpaikkaohjaaja ymmärtää miten arviointikeskustelua ja opiskelijan itsearviointia voidaan käyttää elinikäisen oppimisen tukena ja mikä on avoimen arvioinnin merkitys.

Aineisto

Oppimistehtävä

Tehtävä 3.1:

 • Pohdi, minkälainen olet osaamisen arvioijana (näyttötilanne). Mitkä ovat vahvuutesi ja kehittämiskohteesi arvioijana? 

 • Kirjaa ylös 1-3 vahvuuttasi ja 1-3 kehittämiskohdettasi. 

Tehtävä 3.2:

 • Keskustele työyhteisösi ja opettajan kanssa miten osaamisen arviointi (näyttö) käytännössä toteutetaan, ketkä siihen osallistuvat ja miten arviointi dokumentoidaan. 

 • Kirjaa ylös havaintosi.

Tehtävä 3.3:

 • Katso videot (aineisto 3.3) ja valitse puheenvuoroista sinua eniten koskettanut asia.

 • Kirjaa ylös mikä videoiden puheenvuoroista kosketti sinua eniten ja miksi.​​

Osallistu verkkokeskusteluun kouluttajan ohjeen mukaisesti. ​​

Ohjaan.fi OhjausHELP


Ohjaan.fi OhjausHELP on uusi palvelu opiskelijoiden työpaikkaohjaajille.

Tule verkkotapaamiseen ja kysy mitä tahansa ohjaamiseen liittyvää asiaa.

Lue lisää


Ajankohtaisia artikkeleita työelämässä oppimisesta

Lue lisää