3. Ohjaamme – eOhjaan.fi

Ohjaus on olennaista oppimisen kannalta. Ohjaajana voit tukea opiskelijaa kokonaisuuksien hahmottamisessa, teoriatiedon soveltamisessa käytäntöön ja työpaikkanne käytäntöihin perehtyessä.

Työpaikat ovat erilaisia monessa mielessä – myös sen suhteen miten ohjaus työpaikalla järjestetään. Jokaisen oppijan ohjaustarve on erilainen

Tehtävät:

1. Pohdi miten sinun työpaikallasi opiskelijan ohjaus olisi järkevää järjestää.

  • Onko ohjaus päivittäistä työn opettamista vai ohjauskeskusteluja kuukauden välein, vai jotain muuta?
  • Voiko ohjaamiseen osallistua muitakin työntekijöitä? Mieti miten opiskelija hyötyisi siitä.
    Täältä löydät käytännön vinkkejä ohjauksen järjestämiseen: Näin onnistut ohjauksessa

2. Tutustu sivuun Perehdytys osana ohjausta

  • Minkälaista on hyvä perehdytys?
  • Pohdi asioita, jotka ovat nuoren ohjaamisessa erityisen tärkeitä.

3. Arjen ohjaushaasteita

4. Tutustu sivuun Palaute edistää oppimista

  • Millainen palautteen antaja olet?