Osio 2. Työelämässä oppiminen

Aloita tutustumalla alakohtien 2.1 ja 2.2 tavoitteisiin. Perehdy seuraavaksi tavoitteiden saavuttamista tukevaan aineistoon. Valmistaudu lopuksi verkkokeskusteluun ja osallistu siihen kouluttajan ohjeiden mukaisesti.

Tavoitteet

2.1 Ohjaus ja näytön suunnittelu

Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja tietää

  • miten ja mistä tekijöistä onnistunut ohjaus rakentuu
  • minkälaisia haasteita arjen ohjaustilanteissa voi ilmetä
  • mitä tarkoittavat erityisen tuen tarve ja monikulttuurinen ohjaus
  • mikä merkitys on näytön suunnittelulla​​

2.2 Palaute osaamisen kehittymisestä

Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja ymmärtää palautteen antamisen merkityksen osana opiskelijan oppimisprosessia.

Aineisto​​

Alla linkit aineistoihin. Mikäli jokin linkki ei toimi, vaihda toiseen selaimeen ( Firefox, Explorer, Google Chrome tmv.):

2.1 Ohjaus ja näytön suunnittelu

2.2 Palaute osaamisen kehittymisestä

Oppimistehtävä

Kouluttaja on antanut ohjeet osion 2. verkkokeskustelusta. Valmistaudu verkkokeskusteluun tekemällä tehtävät 1 ja 2.

Tehtävä 1:​

  • Muistele jotakin onnistunutta ohjaustilannetta. Mikä teki ohjauksesta onnistuneen?
  • Kirjaa ylös ajatuksesi edellä mainitusta.

Tehtävä 2:

  • Pohdi ja selvitä, miksi palautteen antaminen opiskelijalle osaamisen kehittymisestä on tärkeää.
  • Pohdi ja selvitä, minkälaista on hyvä palaute.
  • Kirjaa ylös ajatuksesi edellä mainituista.

Osallistu verkkokeskusteluun kouluttajan ohjeen mukaisesti. ​

 

Palaan verkkokoulutuksen alkuun tästä.

Siirry osioon 3. tästä.