Osio 1. Alkuvaiheen suunnittelu

 

 

 • Aloita tutustumalla alakohtien 1.1 ja 1.2 tavoitteisiin.
 • Perehdy sen jälkeen aineistoon.
 • Tee lopuksi oppimistehtävä.

Tavoitteet

1.1 HOKS ja tutkinnon perusteet ohjaavat suunnittelua

Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja tietää​ ja tuntee

 • mikä on HOKS 
 • miten HOKS ohjaa työelämässä oppimista
 • tutkinnon perusteet
 • tutkinnon tai tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset 
 • mitkä työtehtävät vastaavat tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia 
 • koulutussopimuksen ja oppisopimuksen erityispiirteet
 • työelämässä oppimisen ohjauksen osapuolten vastuut ja tehtävät 

1.2 Työpaikkaohjaaja perehdyttäjänä ja ohjaajana

Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja tietää​

 • työpaikan perehdyttämiskäytännöt
 • työpaikan työturvallisuusmääräykset ja ohjaa niiden mukaisesti
 • toimia yhdenvertaisesti, tasa-arvoisesti ja eettisten periaatteiden mukaisesti
 • opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet
 • ohjauksen merkityksen oppimien tukemissa

Aineisto

Oppimistehtävä: Alkuvaiheen suunnittelu ja ohjaus -testi työpaikkaohjaajille

Jos et vielä tiennyt testissä kysyttyjä termejä tai asioita, kertaa vielä aineistoja.

Mikäli sait hyvän tuloksen, voit siirtyä osioon 2:

Ohjaan.fi OhjausHELP


Ohjaan.fi OhjausHELP on uusi palvelu opiskelijoiden työpaikkaohjaajille.

Tule verkkotapaamiseen ja kysy mitä tahansa ohjaamiseen liittyvää asiaa.

Lue lisää


Ajankohtaisia artikkeleita työelämässä oppimisesta

Lue lisää