Osio 2. Työelämässä oppiminen

 

 

 • Aloita tutustumalla alakohtien 2.1 ja 2.2 tavoitteisiin.
 • Perehdy tavoitteiden saavuttamista tukevaan aineistoon.
 • Valmistaudu lopuksi verkkokeskusteluun ja osallistu siihen kouluttajan ohjeiden mukaisesti.

Tavoitteet

2.1 Ohjaus ja näytön suunnittelu

Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja tietää

 • miten ja mistä tekijöistä onnistunut ohjaus rakentuu
 • minkälaisia haasteita arjen ohjaustilanteissa voi ilmetä
 • mitä tarkoittavat erityisen tuen tarve ja monikulttuurinen ohjaus
 • mikä merkitys on näytön suunnittelulla​​

2.2 Palaute osaamisen kehittymisestä

Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja ymmärtää palautteen antamisen merkityksen osana opiskelijan oppimisprosessia.

Aineisto

Oppimistehtävä

Kouluttaja on antanut ohjeet verkkokeskustelusta. Valmistaudu verkkokeskusteluun tekemällä tehtävät 1 ja 2.

Tehtävä 1:​

 • Muistele jotakin onnistunutta ohjaustilannetta.
 • Mikä teki ohjauksesta onnistuneen?

Kirjaa ylös ajatuksesi.

Tehtävä 2:​

 • Pohdi ja selvitä, miksi palautteen antaminen opiskelijalle osaamisen kehittymisestä on tärkeää.​
 • Pohdi ja selvitä, minkälaista on hyvä palaute.

Kirjaa ylös ajatuksesi edellä mainituista.

Osallistu verkkokeskusteluun kouluttajan ohjeen mukaisesti. ​

Suoritettuasi tämän osion oppimistehtävän, voit siirtyä osioon 3:

Ohjaan.fi OhjausHELP


Ohjaan.fi OhjausHELP on uusi palvelu opiskelijoiden työpaikkaohjaajille.

Tule verkkotapaamiseen ja kysy mitä tahansa ohjaamiseen liittyvää asiaa.

Lue lisää


Ajankohtaisia artikkeleita työelämässä oppimisesta

Lue lisää