Osio 2. Kieli- ja kulttuuritietoinen ohjausosaaminen

 • Tutustu alakohtien 2.1 ja 2.2 ja 2.3. tavoitteisiin.
 • Perehdy sen jälkeen aineistoon.
 • Tee lopuksi oppimistehtävä 2

Tavoitteet

2.1 Kielitietoinen ohjaus  

Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja

 • saa tietoa mitä kielitietoisuus on ja miten se vaikuttaa käytännön ohjaukseen
 • tietää mitä selkokieli on ja miten sitä voi toteuttaa käytännön ohjaustilanteissa
 • hyödyntää kielen eri osa-alueita ohjaustilanteessa.

Kielitietoisuus on huomion suuntaamista kieleen. Tärkeintä on saavuttaa yhteinen ymmärrys asiasta. Ohjauksessa voidaan käyttää apukieliä tai vaikka eleitä. Kielellisessä taitojen edistämiseksi on hyvä kiinnittää huomiota puhenopeuteen sekä murre- ja slangisanojen käyttöön omassa puheessa. Puheen selkeyttämiseksi on hyvä tauottaa omaa puhetta ja kiinnittää myös puheen äänensävyyn huomiota.

Ohjattavalta opiskelijalta ei voi vaatia täydellistä kielen hallitsemista.  Oman äidinkielen käyttäminen voi tukea paremmin työtehtävän oppimisessa ja asioiden hahmottamisessa. Esimerkiksi opiskelija voi tehdä muistiinpanoja omalla äidinkielellä.

Ohjaajana sinun on hyvä tiedostaa ja kiinnittää huomiota omaan kielenkäyttöösi ja huomioida opiskelijan kielitaitoa. Ohjaustilanteissa pyri tulemaan ymmärretyksi sekä yritä ymmärtää opiskelijan kertomaa. Selkeän kielen puhetta ja kirjoittamista on hyvä harjoitella. Seuraavista materiaaleista saat ohjeita selkeän puheeseen ja kirjoittamiseen.

​​2.2 Vuorovaikutus ohjausosaamisessa

Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja​

 • osaa kohdata eri kulttuureista tulevia yksilöitä
 • ymmärtää dialogitaitojen merkityksen monikulttuurisessa ohjauksessa ja vuorovaikutuksessa.

Ohjaustilanteissa on tärkeintä, että kohtaat ohjattavan yksilönä, etkä tietyn kulttuurin edustajana. Kaikessa ohjauksessa keskiössä on ihmisen kohtaaminen ja kunnioittaminen.  Dialogitaidot ovat erityisen tärkeitä monikulttuurissa ohjauksessa.

Dialogitaitoihin liittyvät myös eleet ja ilmeet sekä kehonkieli. Kosketus ja toisen henkilökohtaisen reviirin huomioiminen on tärkeää. Kaikissa kulttuureissa toisen koskettaminen tai liian lähelle tuleminen koetaan eri tavoin. Joissakin kulttuureissa nämä voivat tuntua loukkaavilta ja antaa käsityksen, ettei kunnioita toista ihmistä.

Materiaalissa oleva muistilista auttaa sinua tiedostamaan onnistuneeseen vuorovaikutukseen tarvittavat taitoja.

2.3. Ohjaukseen liittyviä työkaluja ja menetelmiä:

Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja

 • saa käytännön ohjeita opiskelijan ohjaustilanteisiin
 • osaa hyödyntää ohjaustilanteissa eri ohjausmenetelmiä.

Voit ohjaustilanteissa hyödyntää erilaisia tapoja ja menetelmiä, joilla edistät ohjattavan ja sinun ymmärrystä asiasta. Kuunteleminen ja ajan antaminen, edistää onnistunutta ohjaustilannetta. Lisäksi voit kommunikoinnin tueksi hyödyntää erilaisia menetelmiä ohjauksessa.

Materiaalissa on annettuja esimerkkejä näistä menetelmistä. Ole rohkea kokeilemaan itsellesi uutta tapaa kommunikoida ja löytää uusia keinoja yhteisen ymmärryksen löytämiseksi.

Ohjauksen menetelmiä:

 • eleet ja ilmeet
 • piirtäminen
 • kirjoittaminen
 • kuvat
 • valokuvat ja videointi

Aineisto

Oppimistehtävä 2

Tee itsearviointi omasta monikulttuurisuusosaamisesta. Pohdi, mitä vahvuuksia ja kehittämiskohteita sinulla on monikulttuurisen opiskelijan ohjauksessa.  Kirjaa ylös 1-3 vahvuuttasi ja 1-3 kehittämiskohdettasi. Miten eri tavoin voit kehittää kehittämiskohteitasi?

Pohdi valmiiksi verkkokeskustelua varten itsearvioinnista tulleita aihealueita yhteiseen keskusteluun, josta sinulle herää kysymyksiä tai sinulle on kokemuksia.

Itsearviointi

Suoritettuasi tämän osion oppimistehtävän, voit siirtyä osioon 3:

Ohjaan.fi OhjausHELP


Ohjaan.fi OhjausHELP on uusi palvelu opiskelijoiden työpaikkaohjaajille.

Tule verkkotapaamiseen ja kysy mitä tahansa ohjaamiseen liittyvää asiaa.

Lue lisää


Ajankohtaisia artikkeleita työelämässä oppimisesta

Lue lisää