Datum för arbetsplatshandledarnas webbutbildning 2023: anmälan till de svenskspråkiga utbildningarna har öppnat!

Visst följer du med våra webbsidor? Datum för de svenskspråkiga webbutbildningarna för arbetsplatshandledare våren 2023 har publicerats. På svenska erbjuder vi Handledning i lärande i arbetslivet i januari (dag- och kvällstid), mars och maj. På finska erbjuds både handledning i lärande i arbetslivet och mångkulturell handledning. Vi ses på utbildning! OBS! De svenskspråkiga utbildningarna finns här!

Ajankohtaista

Aktuellt

Topics

Stöd i handledningsarbetet en gång per månad!

Kom ihåg att Ohjaan-fi erbjuder HandledningsHJÄLP på svenska en gång per månad 17.1, 14.2, 20.3, 17.4, 15.5 och 12.6 kl 9-11. Kom in och fråga och diskutera allt som rör handledning och bedömning. Du ansluter via denna länk!

Anmälan till webbutbildningarna 2024 har öppnats

Webbutbildningarna för arbetsplatshandledare har paus under julen. I januari inleds utbildningarna på finska. Utbildning på svenska ordnas i mars 2024. Anmälan har öppnats, välkommen på utbildning! Alla medlemmar i ohjaan.fi-nätverket önskar en God och Fridfull...

Utbildar du arbetsplatshandledare?

Har du som uppgift att utbilda arbetsplatshandledare? Behöver du stöd och tips i utbildningen av andra utbildare? Vill du dela med dig av dina goda personliga erfarenheter till andra? Vi erbjuder dig möjligheten att träffa andra arbetsplatshandledarutbildare och få...