Datum för arbetsplatshandledarnas webbutbildning 2023: anmälan till de svenskspråkiga utbildningarna har öppnat!

Visst följer du med våra webbsidor? Datum för de svenskspråkiga webbutbildningarna för arbetsplatshandledare våren 2023 har publicerats. På svenska erbjuder vi Handledning i lärande i arbetslivet i januari (dag- och kvällstid), mars och maj. På finska erbjuds både handledning i lärande i arbetslivet och mångkulturell handledning. Vi ses på utbildning! OBS! De svenskspråkiga utbildningarna finns här!

Ajankohtaista

Aktuellt

Topics

Anmälan till höstens utbildningar har öppnat!

Webbutbildning för arbetsplatshandledare ordnas igen. I september ordnas utbildning både på svenska och finska. De övriga månaderna på finska. Anmälan har öppnat, välkommen på utbildning! Varm och skön höst önskar hela ohjaan.fi-nätverket!