Datum för arbetsplatshandledarnas webbutbildning 2023: anmälan till de svenskspråkiga utbildningarna har öppnat!

Visst följer du med våra webbsidor? Datum för de svenskspråkiga webbutbildningarna för arbetsplatshandledare våren 2023 har publicerats. På svenska erbjuder vi Handledning i lärande i arbetslivet i januari (dag- och kvällstid), mars och maj. På finska erbjuds både handledning i lärande i arbetslivet och mångkulturell handledning. Vi ses på utbildning! OBS! De svenskspråkiga utbildningarna finns här!

Ajankohtaista

Aktuellt

Topics

Självständig eOhjaan-introduktion

Introduktionen passar för alla som arbetar som arbetsplatshandledare inom yrkesutbildningen eller är intresserade av att utveckla lärandet som sker på den egna arbetsplatsen. Introduktionen passar också för lärare som handleder lärande i arbetslivet. Den självständiga...

Ohjaan.fi nätverksträff i Esbo!

Omnia i Esbo erbjöd fina arrangemang för ohjaan.fi-nätverkets strategidag onsdagen den 15.2.23. Mötet genomfördes som en modern hybrid, vilket är ett flexibelt och funktionellt sätt att ge alla möjlighet att delta enligt sitt eget schema. Dagen var givande och...

Nytt i verktygsbacken på nya språk!

Verktygsbacken, delen för Läroanstalter, innehåller nu checklistor för lärande i arbetslivet, och guider för bedömning av kunnande på nya språk. Detsamma gäller information om utbildnings- och läroavtal för arbetsgivare. Materialet har publicerats på arbabiska,...