Ny serviceform erbjuds från och med i höst – HandledningsHJÄLP – stöd i arbetsplatshandledarens vardag!

Från september erbjuds en ny serviceform för att stöda arbetsplatshandledning: HandledningHJÄLP – stöd i arbetsplatshandledarens vardag. Till HandledningsHJÄLP kan du komma med vilka som helst frågor om handledning. Våra sakkunniga i arbetsplatshandledning svarar på frågor och ger praktiska tips i olika handledningssituationer. Servicen erbjuds via Teams varje onsdag kl. 9-12 på finska ända fram till jul. På svenska erbjuds servicen alltid andra onsdagen i varje månad fram till jul.

 

 

Ajankohtaista

Aktuellt

Topics

Stöd i handledningsarbetet en gång per månad!

Kom ihåg att Ohjaan-fi erbjuder HandledningsHJÄLP på svenska en gång per månad 17.1, 14.2, 20.3, 17.4, 15.5 och 12.6 kl 9-11. Kom in och fråga och diskutera allt som rör handledning och bedömning. Du ansluter via denna länk!

Anmälan till webbutbildningarna 2024 har öppnats

Webbutbildningarna för arbetsplatshandledare har paus under julen. I januari inleds utbildningarna på finska. Utbildning på svenska ordnas i mars 2024. Anmälan har öppnats, välkommen på utbildning! Alla medlemmar i ohjaan.fi-nätverket önskar en God och Fridfull...

Utbildar du arbetsplatshandledare?

Har du som uppgift att utbilda arbetsplatshandledare? Behöver du stöd och tips i utbildningen av andra utbildare? Vill du dela med dig av dina goda personliga erfarenheter till andra? Vi erbjuder dig möjligheten att träffa andra arbetsplatshandledarutbildare och få...