Ny serviceform erbjuds från och med i höst – HandledningsHJÄLP – stöd i arbetsplatshandledarens vardag!

Från september erbjuds en ny serviceform för att stöda arbetsplatshandledning: HandledningHJÄLP – stöd i arbetsplatshandledarens vardag. Till HandledningsHJÄLP kan du komma med vilka som helst frågor om handledning. Våra sakkunniga i arbetsplatshandledning svarar på frågor och ger praktiska tips i olika handledningssituationer. Servicen erbjuds via Teams varje onsdag kl. 9-12 på finska ända fram till jul. På svenska erbjuds servicen alltid andra onsdagen i varje månad fram till jul.

 

 

Ajankohtaista

Aktuellt

Topics

Självständig eOhjaan-introduktion

Introduktionen passar för alla som arbetar som arbetsplatshandledare inom yrkesutbildningen eller är intresserade av att utveckla lärandet som sker på den egna arbetsplatsen. Introduktionen passar också för lärare som handleder lärande i arbetslivet. Den självständiga...

Ohjaan.fi nätverksträff i Esbo!

Omnia i Esbo erbjöd fina arrangemang för ohjaan.fi-nätverkets strategidag onsdagen den 15.2.23. Mötet genomfördes som en modern hybrid, vilket är ett flexibelt och funktionellt sätt att ge alla möjlighet att delta enligt sitt eget schema. Dagen var givande och...

Nytt i verktygsbacken på nya språk!

Verktygsbacken, delen för Läroanstalter, innehåller nu checklistor för lärande i arbetslivet, och guider för bedömning av kunnande på nya språk. Detsamma gäller information om utbildnings- och läroavtal för arbetsgivare. Materialet har publicerats på arbabiska,...