Ohjaan.fi nätverket utvidgades under 2022!

Nya medlemmar har kommit med i det nationella Ohjaan.fi-nätverket. De nya är Ammattiopisto SpesiaAmmattiopisto LiveForssan ammatti-instituutti och Kainuun ammattiopisto.  Välkomna! 

Nätverket är omfattande och består av 12 utbildningsanordnare. Tack vare nätverket kan vi stöda och garantera en handledning i lärande i arbetslivet, som grundar sig på kompetens och har jämn kvalitet,  till alla studerande i Finland. Vi ser fram emot att under 2023 vidareutveckla våra gemensamma verksamhetsmodeller.  Nätverket önskar alla en Fridfull Jul och ett framgångsrikt nytt år 2023!

Ajankohtaista

Aktuellt

Topics

Stöd i handledningsarbetet en gång per månad!

Kom ihåg att Ohjaan-fi erbjuder HandledningsHJÄLP på svenska en gång per månad 17.1, 14.2, 20.3, 17.4, 15.5 och 12.6 kl 9-11. Kom in och fråga och diskutera allt som rör handledning och bedömning. Du ansluter via denna länk!

Anmälan till webbutbildningarna 2024 har öppnats

Webbutbildningarna för arbetsplatshandledare har paus under julen. I januari inleds utbildningarna på finska. Utbildning på svenska ordnas i mars 2024. Anmälan har öppnats, välkommen på utbildning! Alla medlemmar i ohjaan.fi-nätverket önskar en God och Fridfull...

Utbildar du arbetsplatshandledare?

Har du som uppgift att utbilda arbetsplatshandledare? Behöver du stöd och tips i utbildningen av andra utbildare? Vill du dela med dig av dina goda personliga erfarenheter till andra? Vi erbjuder dig möjligheten att träffa andra arbetsplatshandledarutbildare och få...