Ohjaan.fi nätverket utvidgades under 2022!

Nya medlemmar har kommit med i det nationella Ohjaan.fi-nätverket. De nya är Ammattiopisto SpesiaAmmattiopisto LiveForssan ammatti-instituutti och Kainuun ammattiopisto.  Välkomna! 

Nätverket är omfattande och består av 12 utbildningsanordnare. Tack vare nätverket kan vi stöda och garantera en handledning i lärande i arbetslivet, som grundar sig på kompetens och har jämn kvalitet,  till alla studerande i Finland. Vi ser fram emot att under 2023 vidareutveckla våra gemensamma verksamhetsmodeller.  Nätverket önskar alla en Fridfull Jul och ett framgångsrikt nytt år 2023!

Ajankohtaista

Aktuellt

Topics

Självständig eOhjaan-introduktion

Introduktionen passar för alla som arbetar som arbetsplatshandledare inom yrkesutbildningen eller är intresserade av att utveckla lärandet som sker på den egna arbetsplatsen. Introduktionen passar också för lärare som handleder lärande i arbetslivet. Den självständiga...

Ohjaan.fi nätverksträff i Esbo!

Omnia i Esbo erbjöd fina arrangemang för ohjaan.fi-nätverkets strategidag onsdagen den 15.2.23. Mötet genomfördes som en modern hybrid, vilket är ett flexibelt och funktionellt sätt att ge alla möjlighet att delta enligt sitt eget schema. Dagen var givande och...

Nytt i verktygsbacken på nya språk!

Verktygsbacken, delen för Läroanstalter, innehåller nu checklistor för lärande i arbetslivet, och guider för bedömning av kunnande på nya språk. Detsamma gäller information om utbildnings- och läroavtal för arbetsgivare. Materialet har publicerats på arbabiska,...