Ohjaan.fi nätverket utvidgades under 2022!

Nya medlemmar har kommit med i det nationella Ohjaan.fi-nätverket. De nya är Ammattiopisto SpesiaAmmattiopisto LiveForssan ammatti-instituutti och Kainuun ammattiopisto.  Välkomna! 

Nätverket är omfattande och består av 12 utbildningsanordnare. Tack vare nätverket kan vi stöda och garantera en handledning i lärande i arbetslivet, som grundar sig på kompetens och har jämn kvalitet,  till alla studerande i Finland. Vi ser fram emot att under 2023 vidareutveckla våra gemensamma verksamhetsmodeller.  Nätverket önskar alla en Fridfull Jul och ett framgångsrikt nytt år 2023!

Ajankohtaista

Aktuellt

Topics

Anmälan till höstens utbildningar har öppnat!

Webbutbildning för arbetsplatshandledare ordnas igen. I september ordnas utbildning både på svenska och finska. De övriga månaderna på finska. Anmälan har öppnat, välkommen på utbildning! Varm och skön höst önskar hela ohjaan.fi-nätverket!