Ohjaan.fi nätverksträff i Esbo!

Omnia i Esbo erbjöd fina arrangemang för ohjaan.fi-nätverkets strategidag onsdagen den 15.2.23. Mötet genomfördes som en modern hybrid, vilket är ett flexibelt och funktionellt sätt att ge alla möjlighet att delta enligt sitt eget schema.

Dagen var givande och inspirerande. Utbytet av idéer och erfarenheter mellan nya och tidigare medlemmar i nätverket var berikande och vidgande. Strategidagen resulterade i riktlinjer för verksamheten och för utveckling av nätverket under år 2023.

En av dagens höjdpunkter var när Riikka Vacker från UBS, Jouni Kyllönen från Opso Ry och Mari Pastila-Eklund från UKM deltog. Vi fick möjlighet att berätta nätverkets historia och den verksamhet som nätverket har idag. Vi fick lyssna in deras viktiga synpunkter och hälsningar som stöd för vår verksamhet att säkerställa kvaliteten på handledningen i lärandet i arbetslivet och i utvecklingen av kunnandet.

Nu har vi en bra grund för fortsatt samarbete för ett viktigt ändamål! HELA FINLAND HANDLEDER!

Ajankohtaista

Aktuellt

Topics

Utbildar du arbetsplatshandledare?

Har du som uppgift att utbilda arbetsplatshandledare? Behöver du stöd och tips i utbildningen av andra utbildare? Vill du dela med dig av dina goda personliga erfarenheter till andra? Vi erbjuder dig möjligheten att träffa andra arbetsplatshandledarutbildare och få...

Ny webbutbildning för mentorer på finska!

Ny webbutbildning för mentorer om handledning av lärande i arbetslivet i läroavtalsutbildning för företagare. Utbildningen ger mentorerna tips och vägledning vad en mentor för företagare behöver beakta i handledningen av en företagare som höjer sitt kunnande och...