Ohjaan.fi nätverksträff i Esbo!

Omnia i Esbo erbjöd fina arrangemang för ohjaan.fi-nätverkets strategidag onsdagen den 15.2.23. Mötet genomfördes som en modern hybrid, vilket är ett flexibelt och funktionellt sätt att ge alla möjlighet att delta enligt sitt eget schema.

Dagen var givande och inspirerande. Utbytet av idéer och erfarenheter mellan nya och tidigare medlemmar i nätverket var berikande och vidgande. Strategidagen resulterade i riktlinjer för verksamheten och för utveckling av nätverket under år 2023.

En av dagens höjdpunkter var när Riikka Vacker från UBS, Jouni Kyllönen från Opso Ry och Mari Pastila-Eklund från UKM deltog. Vi fick möjlighet att berätta nätverkets historia och den verksamhet som nätverket har idag. Vi fick lyssna in deras viktiga synpunkter och hälsningar som stöd för vår verksamhet att säkerställa kvaliteten på handledningen i lärandet i arbetslivet och i utvecklingen av kunnandet.

Nu har vi en bra grund för fortsatt samarbete för ett viktigt ändamål! HELA FINLAND HANDLEDER!

Ajankohtaista

Aktuellt

Topics

Stöd i handledningsarbetet en gång per månad!

Kom ihåg att Ohjaan-fi erbjuder HandledningsHJÄLP på svenska en gång per månad 17.1, 14.2, 20.3, 17.4, 15.5 och 12.6 kl 9-11. Kom in och fråga och diskutera allt som rör handledning och bedömning. Du ansluter via denna länk!

Anmälan till webbutbildningarna 2024 har öppnats

Webbutbildningarna för arbetsplatshandledare har paus under julen. I januari inleds utbildningarna på finska. Utbildning på svenska ordnas i mars 2024. Anmälan har öppnats, välkommen på utbildning! Alla medlemmar i ohjaan.fi-nätverket önskar en God och Fridfull...

Utbildar du arbetsplatshandledare?

Har du som uppgift att utbilda arbetsplatshandledare? Behöver du stöd och tips i utbildningen av andra utbildare? Vill du dela med dig av dina goda personliga erfarenheter till andra? Vi erbjuder dig möjligheten att träffa andra arbetsplatshandledarutbildare och få...