Ohjaan.fi nätverksträff i Esbo!

Omnia i Esbo erbjöd fina arrangemang för ohjaan.fi-nätverkets strategidag onsdagen den 15.2.23. Mötet genomfördes som en modern hybrid, vilket är ett flexibelt och funktionellt sätt att ge alla möjlighet att delta enligt sitt eget schema.

Dagen var givande och inspirerande. Utbytet av idéer och erfarenheter mellan nya och tidigare medlemmar i nätverket var berikande och vidgande. Strategidagen resulterade i riktlinjer för verksamheten och för utveckling av nätverket under år 2023.

En av dagens höjdpunkter var när Riikka Vacker från UBS, Jouni Kyllönen från Opso Ry och Mari Pastila-Eklund från UKM deltog. Vi fick möjlighet att berätta nätverkets historia och den verksamhet som nätverket har idag. Vi fick lyssna in deras viktiga synpunkter och hälsningar som stöd för vår verksamhet att säkerställa kvaliteten på handledningen i lärandet i arbetslivet och i utvecklingen av kunnandet.

Nu har vi en bra grund för fortsatt samarbete för ett viktigt ändamål! HELA FINLAND HANDLEDER!

Ajankohtaista

Aktuellt

Topics

Självständig eOhjaan-introduktion

Introduktionen passar för alla som arbetar som arbetsplatshandledare inom yrkesutbildningen eller är intresserade av att utveckla lärandet som sker på den egna arbetsplatsen. Introduktionen passar också för lärare som handleder lärande i arbetslivet. Den självständiga...

Nytt i verktygsbacken på nya språk!

Verktygsbacken, delen för Läroanstalter, innehåller nu checklistor för lärande i arbetslivet, och guider för bedömning av kunnande på nya språk. Detsamma gäller information om utbildnings- och läroavtal för arbetsgivare. Materialet har publicerats på arbabiska,...