Ny serviceform erbjuds från och med i höst – HandledningsHJÄLP – stöd i arbetsplatshandledarens vardag!

Under hösten 2022 erbjöds HandledningsHJÄLP av Ohjaan.fi-nätverket. Tjänsten testades på svenska, men intresset var svagt. Våren 2023 erbjuds HandledningsHJÄLP på finska varje onsdag kl. 9-12. Sakkunniga i arbetsplatshandledningfrån Ohjaan.fi – nätverket finns på linjen. Mer info här Ohjaushelp keskiviikkoisin  

Ajankohtaista

Aktuellt

Topics

Utbildar du arbetsplatshandledare?

Har du som uppgift att utbilda arbetsplatshandledare? Behöver du stöd och tips i utbildningen av andra utbildare? Vill du dela med dig av dina goda personliga erfarenheter till andra? Vi erbjuder dig möjligheten att träffa andra arbetsplatshandledarutbildare och få...

Ny webbutbildning för mentorer på finska!

Ny webbutbildning för mentorer om handledning av lärande i arbetslivet i läroavtalsutbildning för företagare. Utbildningen ger mentorerna tips och vägledning vad en mentor för företagare behöver beakta i handledningen av en företagare som höjer sitt kunnande och...