Webbutbildningar erjuds varje månad, kom ihåg att anmäla dig!

Ohjaan.fi erbjuder webbutbildning för arbetsplatshandledare och ni som är intresserade av arbetsplatshandledning. På svenska erbjuds webbutbildning Handledning i lärande i arbetslivet i januari, mars och maj och på finska varje månad. Mångkulturell handledning, Monikulttuurisuusosaaminen ohjauksessa, erbjuds ännu endast på finska. Du kan delta och avlägga utbildningen flexibelt vid sidan av arbetet, då du kan studera utbildningsmaterialet när det passar dig och de diskussioner som ingår sker via webben. Du får ett intyg när utbildningen är avlagd!

Kom ihåg att anmäla dig i tid via ohjaan.fi-sidan. Välkommen!

Ajankohtaista

Aktuellt

Topics

Utbildar du arbetsplatshandledare?

Har du som uppgift att utbilda arbetsplatshandledare? Behöver du stöd och tips i utbildningen av andra utbildare? Vill du dela med dig av dina goda personliga erfarenheter till andra? Vi erbjuder dig möjligheten att träffa andra arbetsplatshandledarutbildare och få...

Ny webbutbildning för mentorer på finska!

Ny webbutbildning för mentorer om handledning av lärande i arbetslivet i läroavtalsutbildning för företagare. Utbildningen ger mentorerna tips och vägledning vad en mentor för företagare behöver beakta i handledningen av en företagare som höjer sitt kunnande och...