Arbetsplatshandledare – anmälan till vårens webbutbildning öppnas i slutet av 2022!

Välkommen på webbutbildningen Handledning i lärande i arbetslivet! Du får introduktion i planering och handledning av lärande i arbetslivet och bedömning av kunnande. Du får diskutera och lyssna in praktiska tillämpningar och erfarenheter av. Utbildning på svenska hålls i november 2022 och varje månad på finska. Välj den tid som passar bäst!

VÅRENS DATUM PUBLICERAS I DECEMBER

Ajankohtaista

Aktuellt

Topics

Stöd i handledningsarbetet en gång per månad!

Kom ihåg att Ohjaan-fi erbjuder HandledningsHJÄLP på svenska en gång per månad 17.1, 14.2, 20.3, 17.4, 15.5 och 12.6 kl 9-11. Kom in och fråga och diskutera allt som rör handledning och bedömning. Du ansluter via denna länk!

Anmälan till webbutbildningarna 2024 har öppnats

Webbutbildningarna för arbetsplatshandledare har paus under julen. I januari inleds utbildningarna på finska. Utbildning på svenska ordnas i mars 2024. Anmälan har öppnats, välkommen på utbildning! Alla medlemmar i ohjaan.fi-nätverket önskar en God och Fridfull...

Utbildar du arbetsplatshandledare?

Har du som uppgift att utbilda arbetsplatshandledare? Behöver du stöd och tips i utbildningen av andra utbildare? Vill du dela med dig av dina goda personliga erfarenheter till andra? Vi erbjuder dig möjligheten att träffa andra arbetsplatshandledarutbildare och få...