Arbetsplatshandledare – anmälan till vårens webbutbildning öppnas i slutet av 2022!

Välkommen på webbutbildningen Handledning i lärande i arbetslivet! Du får introduktion i planering och handledning av lärande i arbetslivet och bedömning av kunnande. Du får diskutera och lyssna in praktiska tillämpningar och erfarenheter av. Utbildning på svenska hålls i november 2022 och varje månad på finska. Välj den tid som passar bäst!

VÅRENS DATUM PUBLICERAS I DECEMBER

Ajankohtaista

Aktuellt

Topics

Självständig eOhjaan-introduktion

Introduktionen passar för alla som arbetar som arbetsplatshandledare inom yrkesutbildningen eller är intresserade av att utveckla lärandet som sker på den egna arbetsplatsen. Introduktionen passar också för lärare som handleder lärande i arbetslivet. Den självständiga...

Ohjaan.fi nätverksträff i Esbo!

Omnia i Esbo erbjöd fina arrangemang för ohjaan.fi-nätverkets strategidag onsdagen den 15.2.23. Mötet genomfördes som en modern hybrid, vilket är ett flexibelt och funktionellt sätt att ge alla möjlighet att delta enligt sitt eget schema. Dagen var givande och...