Arbetsplatshandledare – anmälan till vårens webbutbildning öppnas i slutet av 2022!

Välkommen på webbutbildningen Handledning i lärande i arbetslivet! Du får introduktion i planering och handledning av lärande i arbetslivet och bedömning av kunnande. Du får diskutera och lyssna in praktiska tillämpningar och erfarenheter av. Utbildning på svenska hålls i november 2022 och varje månad på finska. Välj den tid som passar bäst!

VÅRENS DATUM PUBLICERAS I DECEMBER

Ajankohtaista

Aktuellt

Topics

Anmälan till höstens utbildningar har öppnat!

Webbutbildning för arbetsplatshandledare ordnas igen. I september ordnas utbildning både på svenska och finska. De övriga månaderna på finska. Anmälan har öppnat, välkommen på utbildning! Varm och skön höst önskar hela ohjaan.fi-nätverket!