Ny webbutbildning på finska för arbetsplatshandledare: Mångkulturellt kunnande i handledningen

Välkommen på den finskspråkiga webbutbildningen Mångkulturellt kunnande i handledningen! I utbildningen får du tips och kunskap om mångkulturell handledning, kulturella skillnader samt språk- och kulturmedveten handledning. Kunnandet stöder dig som arbetsplatshandledare. Utbildningar erbjuds från september till december. Välj den tid som passar bäst! 

LÄS MER OCH ANMÄL DIG TILL WEBBUTBILDNINGEN

 

Ajankohtaista

Aktuellt

Topics

Anmälan till höstens utbildningar har öppnat!

Webbutbildning för arbetsplatshandledare ordnas igen. I september ordnas utbildning både på svenska och finska. De övriga månaderna på finska. Anmälan har öppnat, välkommen på utbildning! Varm och skön höst önskar hela ohjaan.fi-nätverket!