Ny webbutbildning på finska för arbetsplatshandledare: Mångkulturellt kunnande i handledningen

Välkommen på den finskspråkiga webbutbildningen Mångkulturellt kunnande i handledningen! I utbildningen får du tips och kunskap om mångkulturell handledning, kulturella skillnader samt språk- och kulturmedveten handledning. Kunnandet stöder dig som arbetsplatshandledare. Utbildningar erbjuds från september till december. Välj den tid som passar bäst! 

LÄS MER OCH ANMÄL DIG TILL WEBBUTBILDNINGEN

 

Ajankohtaista

Aktuellt

Topics

Stöd i handledningsarbetet en gång per månad!

Kom ihåg att Ohjaan-fi erbjuder HandledningsHJÄLP på svenska en gång per månad 17.1, 14.2, 20.3, 17.4, 15.5 och 12.6 kl 9-11. Kom in och fråga och diskutera allt som rör handledning och bedömning. Du ansluter via denna länk!

Anmälan till webbutbildningarna 2024 har öppnats

Webbutbildningarna för arbetsplatshandledare har paus under julen. I januari inleds utbildningarna på finska. Utbildning på svenska ordnas i mars 2024. Anmälan har öppnats, välkommen på utbildning! Alla medlemmar i ohjaan.fi-nätverket önskar en God och Fridfull...

Utbildar du arbetsplatshandledare?

Har du som uppgift att utbilda arbetsplatshandledare? Behöver du stöd och tips i utbildningen av andra utbildare? Vill du dela med dig av dina goda personliga erfarenheter till andra? Vi erbjuder dig möjligheten att träffa andra arbetsplatshandledarutbildare och få...