Utbildar du arbetsplatshandledare?

Har du som uppgift att utbilda arbetsplatshandledare? Behöver du stöd och tips i utbildningen av andra utbildare? Vill du dela med dig av dina goda personliga erfarenheter till andra?

Vi erbjuder dig möjligheten att träffa andra arbetsplatshandledarutbildare och få stöd för detta viktiga arbete. Som ett resultat av samarbetet mellan nätverksprojektet Ohjaan.fi och Digiosaava.fi har vi som utbildar arbetsplatshandledare möjlighet att träffa varandra på webbmöten (det första i november). Läs mer här och kom med!

Ajankohtaista

Aktuellt

Topics

Ny webbutbildning för mentorer på finska!

Ny webbutbildning för mentorer om handledning av lärande i arbetslivet i läroavtalsutbildning för företagare. Utbildningen ger mentorerna tips och vägledning vad en mentor för företagare behöver beakta i handledningen av en företagare som höjer sitt kunnande och...

Anmälan till höstens utbildningar har öppnat!

Webbutbildning för arbetsplatshandledare ordnas igen. I september ordnas utbildning både på svenska och finska. De övriga månaderna på finska. Anmälan har öppnat, välkommen på utbildning! Varm och skön höst önskar hela ohjaan.fi-nätverket!