Lärande på arbetsplatsen är ett samarbete

Lärandet på arbetsplatsen genomförs i ett samarbete med läraren, den studerande, arbetsplatshandledaren och hela arbetsgemenskapen. Förmannens roll på arbetsplatsen i säkerställandet av förutsättningarna för lärandet på arbetsplatsen kan inte lyftas fram för mycket i ordnandet av möjligheterna för lärandet. Arbetsplatserna har tillgång till utbildningsanordnarens stödtjänster och behovet av dessa kartläggs för varje studerande.

I koordineringen av lärandet utnyttjas de olika parternas styrkor. Arbetsplatshandledaren ansvarar för handledningen av den studerandes lärande i arbetsplatsens funktioner och behärskande av yrket i enlighet med arbetsplatsens verksamhet. Lärarnas pedagogiska kunnande i sin tur används i frågor kring planering, handledning av inlärningsprocessen och bedömning.

Bild: parter i lärande i arbetslivet