Självständig eOhjaan-introduktion

Introduktionen passar för alla som arbetar som arbetsplatshandledare inom yrkesutbildningen eller är intresserade av att utveckla lärandet som sker på den egna arbetsplatsen. Introduktionen passar också för lärare som handleder lärande i arbetslivet.

Den självständiga eOhjaan-introduktionen går du igenom på egen hand när det passar dig bäst. Självstudiematerialet finns här.

Om du vill delta i den handledda webbutbildningen, där du får ett intyg över deltagande, anmäler du dig här. Du kan också vara i kontakt  med en yrkesläroanstalt i din region och fråga efter arbetsplatshandledarutbildning.

Ajankohtaista

Aktuellt

Topics

Utbildar du arbetsplatshandledare?

Har du som uppgift att utbilda arbetsplatshandledare? Behöver du stöd och tips i utbildningen av andra utbildare? Vill du dela med dig av dina goda personliga erfarenheter till andra? Vi erbjuder dig möjligheten att träffa andra arbetsplatshandledarutbildare och få...

Ny webbutbildning för mentorer på finska!

Ny webbutbildning för mentorer om handledning av lärande i arbetslivet i läroavtalsutbildning för företagare. Utbildningen ger mentorerna tips och vägledning vad en mentor för företagare behöver beakta i handledningen av en företagare som höjer sitt kunnande och...