Självständig eOhjaan-introduktion

Introduktionen passar för alla som arbetar som arbetsplatshandledare inom yrkesutbildningen eller är intresserade av att utveckla lärandet som sker på den egna arbetsplatsen. Introduktionen passar också för lärare som handleder lärande i arbetslivet.

Den självständiga eOhjaan-introduktionen går du igenom på egen hand när det passar dig bäst. Självstudiematerialet finns här.

Om du vill delta i den handledda webbutbildningen, där du får ett intyg över deltagande, anmäler du dig här. Du kan också vara i kontakt  med en yrkesläroanstalt i din region och fråga efter arbetsplatshandledarutbildning.

Ajankohtaista

Aktuellt

Topics

Ohjaan.fi nätverksträff i Esbo!

Omnia i Esbo erbjöd fina arrangemang för ohjaan.fi-nätverkets strategidag onsdagen den 15.2.23. Mötet genomfördes som en modern hybrid, vilket är ett flexibelt och funktionellt sätt att ge alla möjlighet att delta enligt sitt eget schema. Dagen var givande och...

Nytt i verktygsbacken på nya språk!

Verktygsbacken, delen för Läroanstalter, innehåller nu checklistor för lärande i arbetslivet, och guider för bedömning av kunnande på nya språk. Detsamma gäller information om utbildnings- och läroavtal för arbetsgivare. Materialet har publicerats på arbabiska,...