Självständig eOhjaan-introduktion

Introduktionen passar för alla som arbetar som arbetsplatshandledare inom yrkesutbildningen eller är intresserade av att utveckla lärandet som sker på den egna arbetsplatsen. Introduktionen passar också för lärare som handleder lärande i arbetslivet.

Den självständiga eOhjaan-introduktionen går du igenom på egen hand när det passar dig bäst. Självstudiematerialet finns här.

Om du vill delta i den handledda webbutbildningen, där du får ett intyg över deltagande, anmäler du dig här. Du kan också vara i kontakt  med en yrkesläroanstalt i din region och fråga efter arbetsplatshandledarutbildning.

Ajankohtaista

Aktuellt

Topics

HandledningsHJÄLPen har sommarpaus i juli.

I augusti är linjerna igen öppna. Ohjaan.fi erbjuder hjälp i handledningsärenden en gång i månaden. Kom med och fråga och diskutera allt som rör handledning och bedömning. Du ansluter med denna länk.