Inledande information

 

I videon beskrivs kort målsättningen för webbutbildningen, genomförande, innehållet i de olika delarna, lärandeuppgiftern och längden på utbildningen. Videon är textad.

Ohjaan.fi HandledningsHJÄLP

HandledningsHJÄLP – stöd i arbetsplatshandledarens vardag varje onsdag på finska. Läs mer på den finskspråkiga sidan och välkommen med!

Läs mera


Aktuella nyheter om lärande i arbetslivet

Läs mera