Anvisningar för utbildningsanordnaren om att ta i bruk webbutbildningen

Webbutbildningen Handledning i lärande i arbetslivet för arbetsplatshandledare är en nationell utbildningsmodell som yrkesläroanstalten kan ta i bruk.

Utbildningen har som mål att introducera arbetsplatshandledaren i planeringen, och genomförandet av lärandet i arbetslivet och i bedömningen av kunnandet. Här får du anvisningar för hur webbutbildningen kan tas i bruk i din egen läroanstalt.

Via balken nedan kommer du direkt till startsidan för webbutbildningen.

 

Anvisningar för anordnande av webbutbildningen: 

Du kan också öppna anvisningen som pdf-version:  Anvisning för anordnande av webbutbildningen.

Utbildningens innehåll

 • Utbildningen ska ha ett innehåll som följer den gemensamma riksomfattande modellen (planen).
 • Utbildningsanordnaren kan enligt önskan lägga till egna avsnitt, men inte ändra färdigt planerade avsnitt

Lärmiljö

 • Utbildningsanordnaren kan publicera webbutbildningen i sin egen lärmiljö (t.ex. Moodle, Optima) och länka till webbutbildningens material på webbsidan Ohjaan.fi
 • För att anordna utbildningen kan utbildningsanordnaren också använda webbutbildningen på sidan Ohjaan.fi, och ordna webbträffarna i den miljö man vill (t.ex. Teams, Zoom eller Skype). Då finns det inte behov av någon separat lärmiljö.

Antal deltagare

 • I webbutbildningen rekommenderas deltagarantalet 8–15 personer.

Resursbedömning för utbildningsanordnaren

 • Ibruktagning och tekniskt underhåll av utbildningen 4h
 • Utbildningens genomförande 8h (per kurs)
  • Utbildare
   • Förberedelser och genomförande av webbdiskussioner
   • Att ge respons
   • Administration 2 h (per kurs)
  • Utbildningens ansvarsperson (kan vara utbildaren eller någon annan person
   • Information och marknadsföring
   • Uppföljning av respons
  • Assistent 5h (per kurs)
   • Deltagarrekrytering (anmälning)
   • Insamling av respons
   • Intyg över deltagande

Information om webbutbildningen

Intyg över deltagande

 • Alla utbildningsanordnare använder samma intyg över deltagande
 • Länk: Intyg över deltagande
 • Utbildningsanordnaren kan infoga sin egen logo på intyget

Webbutbildningens längd

Utbildningsanordnaren bestämmer vilken längd webbutbildningen ska ha (rekommendation t.ex. 1 mån). Arbetsplatshandledaren ska reservera ca 8h tid för att delta i webbutbildningen:

 • Att sätta sig in i materialet och självstudier 3h
 • Självbedömningstest 10 min
 • Förberedelser för webbdiskussion 2x1h
 • Avsnitt 2 webbdiskussion 1,5h
 • Avsnitt 3 webbdiskussion 1,5h

Webbutbildningens startsida:

Ohjaan.fi HandledningsHJÄLP

HandledningsHJÄLP är en serviceform för arbetsplatshandledare och bedömare.

Kom med och ställ aktuella frågor om handledning och/eller bedömning.

Läs mera


Aktuella nyheter om lärande i arbetslivet

Läs mera